Er start GEEN cursus 2017 - 2019
In 2018 bestaat HIVO Nieuwland 90 jaar
Dat zal gevierd worden!
Intussen is er weer een vacature!
Kijk bij 'Actueel - Gezocht'

3 augustus 2017 - Werner Schrauwen overleden - meer info


Masters in het Basisonderwijs

Wat heeft het basisonderwijs nodig? Goed opgeleide praktijkmensen of academici die zijn opgeleid om aan wetenschappelijk onderzoek te doen?
In de initiële lerarenopleiding verwerven de kandidaten de nodige kennis en vaardigheden om kinderen te onderwijzen. Dat vraagt ruime pedagogische, psychologische, sociale, didactische en vakinhoudelijke bagage. Die kennis wordt er steeds gekoppeld aan de praktijk door de vele stages en werkstukken.
Na het afstuderen heeft de kandidaat een paar jaar nodig om in de praktijk de job echt onder de knie te krijgen. Ervaren mentoren zijn hierbij noodzakelijk, maar werden afgeschaft. Na vijf jaar of meer dient verdieping zich aan. Ervaren leerkrachten kunnen dan toewerken naar professioneel meesterschap. Dat verwerf je door al je ervaringskennis te koppelen aan diepgaande reflectie en visie. Onderzoek wijst uit dat dit wel drie jaar studie vraagt. Dit meesterschap is heel wat anders dan een academische masteropleiding, zowel inhoudelijk als methodisch. Professioneel meesterschap zou kunnen verworven worden via een professionele masteropleiding. Helaas hebben universiteiten deze opleiding in ons land steeds afgehouden. De Hogere Instituten voor Opvoedkunde verzorgen al bijna 100 jaar degelijke vorming op dit niveau.  Door te werken met docenten uit het werkveld en hogescholen en universiteiten, auteurs, pedagogisch begeleiders en andere ervaringsdeskundigen  slagen zij er in de opleiding steeds eigentijds te houden. Helaas kan de overheid hen niet erkennen zolang er alleen academische masters bestaan. In onze buurlanden bestaat een professionele masteropleiding wel. In het loopbaandebat  zijn het vooral vakbonden en universiteiten die het beleid richting geven. Misschien tijd om eens ruimer te kijken?

Wilfried Luyten

HIVO is

een ervaringsgerichte opleiding
voor directie,
onderwijzers
en kleuterleid(st)ers.

Hivo Nieuwland
is een DHOS cursus.
(Diploma Hogere Opvoedkundige Studies)HIVO is


een driejarige opleiding voor onderwijzers, onderwijzeressen,
kleuterbegeleiding en schoolhoofden
die net iets meer willen

werken in kleine groepen,
max. 15 cursisten met twee begeleiders;
we willen immers heel sterk vanuit de deelnemers werken

weekendformule
met dus veel kansen om ideeën uit te wisselen

8 weekends per jaar,
van vrijdagavond tot zondagmiddag

werken met concrete thema's i.p.v. met vakken

levend leren,
dus actief, betrokken en terzake
Google
WWW deze HIVO-site

Laatste update: 08/08/17 - Werner Schrauwen overleden
Wordle: hivo
Vul deze gegevens in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres:
naam:
 
Klik hier
om in te schrijven
voor de cursus 2017-2019.
 
 
Deze site is er mede
dank zij de steun van

Je helpt ons door fouten, verkeerde links of erger... te melden aan de webmaster. Dank!
 bezoekers sinds 1 januari 2014